5 chữ THỰC quan trọng trong cuộc sống

5 chữ thực trong cuộc sống

✔️ Thực TÂM: Làm việc hết mình, đàng hoàng, tử tế, trọn vẹn, yêu thương, phụng sự, cống hiến,…

✔️ Thực TẦM: Hãy biết nâng cao giá trị cho bản thân, tăng năng lực, tăng tri thức, tăng tư duy, kỹ năng,…

✔️ Thực TÀI: Liên tục khám phá và phát triển tiềm năng mạnh yếu, tố chất tiềm ẩn của bản thân.

✔️ Thực TẾ: Nên nhớ vài điều, không ảo tưởng viển vông, không lý thuyết. Biết trải nghiệm và đúc kết kinh nghiệm thực tế.

✔️ Thực TẠI: Nhìn trước ngó sau là chưa đủ, còn cần phải biết sống cho hiện tại, trân quý và biết ơn những gì đang có.

Tóm cái quần lại là, Thực chất một điều rằng, cuộc sống chỉ là hành trình cho con người trải nghiệm để khám phá bản thân và hiểu biết hơn về thế giới SIÊU TO KHÔNG LỒ ngoài kia kìa.

Nếu HAY thì Share ngay

CÓ THỂ BẠN CŨNG THÍCH

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *