Chụp ảnh kiểu truyền thống xưa rồi! Đi du lịch với đám bạn thân phải chụp như này mới chất! Khỏi phải đau đầu nghĩ dáng nha các “Mo đồ”, có pic nào thì cùng chia sẻ những chuyến du lịch vui vẻ nhé các mày….

Chụp ảnh nhóm khi đi du lịch Chụp ảnh nhóm khi đi du lịch Chụp ảnh nhóm khi đi du lịch Chụp ảnh nhóm khi đi du lịch Chụp ảnh nhóm khi đi du lịch Chụp ảnh nhóm khi đi du lịch Chụp ảnh nhóm khi đi du lịch Chụp ảnh nhóm khi đi du lịch Chụp ảnh nhóm khi đi du lịch Chụp ảnh nhóm khi đi du lịch Chụp ảnh nhóm khi đi du lịch Chụp ảnh nhóm khi đi du lịch Chụp ảnh nhóm khi đi du lịch Chụp ảnh nhóm khi đi du lịch Chụp ảnh nhóm khi đi du lịch Chụp ảnh nhóm khi đi du lịch Chụp ảnh nhóm khi đi du lịch Chụp ảnh nhóm khi đi du lịch Chụp ảnh nhóm khi đi du lịch Chụp ảnh nhóm khi đi du lịch Chụp ảnh nhóm khi đi du lịch Chụp ảnh nhóm khi đi du lịch Chụp ảnh nhóm khi đi du lịch Chụp ảnh nhóm khi đi du lịch Chụp ảnh nhóm khi đi du lịch Chụp ảnh nhóm khi đi du lịch Chụp ảnh nhóm khi đi du lịch

Quá nà xin xò luông, nhưng mà trước khi có được bộ pic như này, cái tiên quyết đầu tiên là mấy đứa bạn “mặt toàn lông” phải cùng chí hướng. Chứ lên kèo từ đời nhà Tống mà tới tận đời nhà Thanh vẫn cứ là bị TOANG.

Nguồn ảnh: Internet

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here